Förslag på en större arena i Flemingsberg

19-06-08

Nyhet

Flemingsberg är ett stort och viktigt utvecklingsområde i den södra kommundelen, och Huddinge kommun arbetar tillsammans med Fabege och andra fastighetsägare med att ta fram ett program för området. Ett av förslagen till Flemingsbergs utveckling är att bygga en större arena.

Flemingsberg är en av de starkast växande stadskärnorna i södra Stockholm. En plats för kunskap, kreativitet och idéer med nybyggda bostäder och arbetsplatser och goda pendlingsmöjligheter till hela Mälardalen. Som tidigare meddelats är målet att skapa en stad för 50 000 boende, 50 000 arbetsplatser och 50 000 besökare.

Huddinge kommun arbetar tillsammans med Fabege och andra fastighetsägare i Flemingsbergsdalen med att ta fram ett program. Inom ramen för detta program arbetar vi med att hitta en bra struktur för bebyggelsen och för den infrastruktur som kan komma att byggas. I programmet testar vi vilka volymer, olika typer av bebyggelse och storlek på kvarter som en ny stadsdel kan komma att få. Programmet kommer att gå ut på samråd så att alla kan ta del av innehållet och få möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Ett av förslagen till Flemingsbergs utveckling är att bygga en större arena i området. Detta förslag är ännu bara på ritbordet och befinner sig i ett mycket tidigt skede där inga beslut är fattade. Huddinge kommun bistår givetvis med kommunal handläggning av detta ärende. Vissa har dock tolkat det som att Huddinge kommun ska gå in och medfinansiera den nya arenan. Så är inte fallet. Huddinge kommun kommer inte att gå in med medel för att bygga en ny arena i området.

Uppdaterad 8 juni 2019

Var informationen till din hjälp?