Resultatet av Medborgarundersökningen

19-12-17

Nyhet

Nu släpps resultatet av höstens medborgarundersökning.

Under hösten gjorde Huddinge kommun en medborgarundersökning tillsammans med SCB.

Ett slumpmässigt urval på 2 100 personer i åldrarna 18–84 år fick svara på frågor om vad de tyckte om Huddinge kommun som plats att leva och bo på, om hur nöjda de är med kommunens olika verksamheter och om de tycker att de har inflytande över kommunala beslut och verksamheter.

Medborgarundersökning är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning. Syftet med den är att vara ett av flera verktyg för att Huddinge kommun ska få en bild av hur Huddingeborna ser på sin kommun.

På övergripande nivå är index oförändrat sedan förra undersökningen för Huddinges del.

Här hittar du det övergripande resultatet.

SCB:s webb hittar du dessutom alla data.

Uppdaterad 18 december 2019

Var informationen till din hjälp?