Hur funkar ditt Huddinge? Berätta för oss!

19-10-08

Nyhet

Vad tycker du om att leva i Huddinge? Känner du att du kan påverka? Om du är en av dem som fått vår stora medborgarundersökning så tveka inte, utan svara och hjälp oss att förbättra Huddinge!

Under hösten har 2 000 Huddingebor fått årets medborgarundersökning i brevlådan. Medborgarundersökningen görs av Huddinge kommun tillsammans med SCB, och syftet är att undersöka om Huddingeborna upplever att de kan påverka kommunala beslut och vad de tycker om att leva, bo och verka i Huddinge.

Svara och hjälp oss att förbättra Huddinge

Undersökningen hjälper oss som jobbar i Huddinge kommun att göra rätt prioriteringar i vårt planerings- och uppföljningsarbete. Vi hoppas att alla vill ta sig tid att svara på frågorna och på så sätt bidra med underlag åt Huddinge kommun i arbetet med att förbättra för invånarna.

Medborgarundersökningen genomförs mellan augusti och november 2019. Du som är utvald har fått ett brev med länk och inlogg till en webbenkät, och samt även enkäten i pappersform.

Har du inte fått undersökningen, men vill ändå påverka?

Gå in på huddinge.se/tycktill och berätta vad du tycker!

Uppdaterad 8 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?