Stor brandrisk på grund av det varma vädret

19-06-07

Nyhet

Räddningstjänsten avråder nu från att elda i Stockholms län. Varmt och torrt väder gör att det är stor brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

Det varma och torra vädret medför att det är stor brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Räddningstjänsterna i Stockholms län avråder från eldning från och med den 7 juni. Avrådan gäller hela länet. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Om du ska grilla bör du noggrannt se till att elden är släckt när du lämnar platsen. Iaktta även stor försiktighet om du grillar du hemma.   Mer information finns på Södertörns brandförvars webb.

Uppdaterad 7 juni 2019

Var informationen till din hjälp?