Huddinges arkitekturstrategi och platsens själ

20-09-14

Nyhet

Varje plats är unik och har unika förutsättningar. Huddinges arkitekturstrategi utgår från platsen för att skapa miljöer som människor trivs och vill vara i. Och att bygga snyggt måste inte vara dyrt!

Huddinge är inne i en expansiv fas och det finns goda möjligheter att skapa fler attraktiva stadsmiljöer. Vår nya arkitekturstrategi visar tydligt inriktningen för arkitektur och gestaltning i Huddinge.

Utveckla platsen och läk bristerna

Varje plats är unik och har unika förutsättningar. Huddinges arkitekturstrategi utgår från platsen – det som ska byggas behöver planeras utifrån de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som finns just på denna specifika plats. Platsens kvaliteter ska utvecklas vidare medan bristerna ska åtgärdas och läkas.

- Med en arkitekturstrategi bidrar vi till och månar om att det som byggs i Huddinge sker med god gestaltning även när kommunen nu växer snabbt, säger Karin Segerdahl, enhetschef på plansektionen, Huddinge kommun.

Karin berättar också att man har tagit fram en samtalsguide som ska användas i samtal med byggaktörer och arkitekter. Byggaktörerna får då en möjlighet att själva beskriva hur de ser på platsen, visa upp referensprojekt och diskutera deras olika kvaliteter.

Att bygga snyggt måste inte vara dyrt

Det finns en föreställning om att genomtänkt arkitektur och gestaltning alltid resulterar i dyrare projekt. Så behöver det inte alls vara, menar Karin:

- Gestaltning sker på olika nivåer och i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen. Det handlar lika mycket om volymer och placering av byggnader som genomtänkta fasadmaterial och takutformning.

- Vi ska med stolthet kunna lämna över våra bebyggda miljöer till kommande generationer och arkitekturstrategin ska bidra till att kommunen växer hållbart och med kvalitet.

Läs mer om Huddinges arkitekturstrategi

Uppdaterad 18 september 2020

Var informationen till din hjälp?