Nominera din kandidat till Huddinge demokratipris 2020

20-08-07

Nyhet

Vem tycker du har gjort en insats för demokrati och sina medmänniskors bästa i Huddinge? Nominera din favorit till Huddinge demokratipris.

Varje år delar Huddinge kommun ut Huddinge demokratipris. Priset ska uppmärksamma personer som verkat för de demokratiska kärnvärdena som sina medmänniskors bästa, människors lika värde, den enskilda människans frihet eller värdighet, jämlikhet, jämställdhet, inflytande, delaktighet eller för att barns rätt tas till vara.

Nominera din kandidat senast 20 augusti!

Läs mer och nominera din kandidat på huddinge.se/demokratipriset

Varför ett demokratipris?

Genom priset vill Huddinge kommun motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter för alla som bor i Huddinge, oavsett

  • kön
  • könsöverskridande identitet
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder
  • bostadsort

Vem kan få Huddinge demokratipris?

Priset kan ges till en person, en grupp av personer eller en juridisk person (ex. en förening) som aktivt och på ett föredömligt sätt har verkat för de demokratiska kärnvärdena.

Pristagaren ska också:

  • komma från, bo i eller ha anknytning till Huddinge kommun, och/eller
  • ha gjort en insats som kommit Huddinge kommuns invånare till godo

Hur stort är Huddinge demokratipris och när delas det ut?

Priset är 25 000 kronor och delas ut under Huddinge kommuns demokrativecka som är i oktober 2020.

Uppdaterad 7 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?