Tillåtet att elda i mindre omfattning

20-07-27

Nyhet

Det tidigare beslutet från räddningstjänsterna i Stockholms län om att eldning avrådes gäller inte längre.

Normal brandrisk råder från och med den 27 juli i Stockholms län. Detta efter en gemensam bedömning av Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms län utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. 

Det innebär att eldning i mindre omfattning åter är tillåten. 

Information om eldning av trädgårdsavfall i Huddinge kommun

Södertörns brandförsvarsförbund 

Uppdaterad 30 juli 2020

Var informationen till din hjälp?