Ännu bättre service till Huddingeborna

21-10-11

Nyhet

Från och med måndag den 11 oktober inför servicecenter ett ärendehanteringssystem. Där ska alla inkommande ärenden för Huddinges invånare och företagare registreras, vilket bidrar till att servicen både förbättras och förenklas.

Varje samtal, e-post eller besök som kommer in i systemet får automatiskt ett ärendenummer. När status på ärendet ändras skickar systemet ett automatiskt svar.

Genom ärendehanteringssystemet kan vi följa upp och förbättra vårt arbete genom statistik och analys som vi kan förmedla vidare in i organisationen.

I förlängningen kommer servicecenter att fungera som vägen in till kommunens alla verksamheter via ärendehanteringssystemet. Målet är att det ska öka kundnöjdheten och bidra till ett likvärdigt bemötande och servicenivå, oavsett vilket område som kundernas frågor gäller.

Uppdaterad 11 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?