Välkommen till Huddinge demokratidagar 2021!

21-11-22

Nyhet

Ett Huddinge fritt från våld - med demokratins hjälp! Årets demokratidagar pågår 24 och 25 november.

Onsdag 24 november - trygghetsskapande åtgärder

Hur samverkar vi för ökad trygghet och minskad brottslighet? Ta del av Huddinge kommuns arbete och många goda exempel från civilsamhället. Var med och kroka arm framåt för ett tryggare och mer trivsamt Huddinge.

Träffa våra trygghetsvärdar och lokalpolisen Huddinge, Grannstöd Huddinge och Brottsofferjouren. Stefan Karlsson, vinnare av Huddinge Demokratipris 2021, berättar om sitt arbete med Vuxen i Visättra.

Det blir politikerdialog och du har möjlighet att mingla med våra politiker.

Torsdag 25 november – mäns våld mot kvinnor

På årets internationella dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, samtalar vi om hur vi tillsammans kan förebygga och agera mot våld mot kvinnor och flickor. Mäns våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot demokratin.

Kraftbyrån föreläser och Kulturskolan uppträder. Huddinge kommun berättat om arbetet mot våld i nära relationer och det blir politikerdialog.

Hela programmet och alla tider hittar du här

Varmt välkomna!

Uppdaterad 22 november 2021

Var informationen till din hjälp?