Förslag till beslut om Huddinges nya kommunhus

21-09-02

Nyhet

Onsdag 22 september fattar kommunstyrelsen beslut om det nya kommunhuset ska byggas på Paradisbacken 33 eller på den nuvarande kommunhustomten.

Under hösten 2020 och våren 2021 har en projektgrupp haft i uppdrag att ta fram och presentera ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen. Underlaget innehåller förslag till beslut på tre huvudpunkter:

  • Var kommunhuset ska ligga
  • Vem som ska vara huvudman för kommunhuset
  • Att ett nytt lokalprogram ska antas

Här hittar du alla handlingar i ärendet Fördjupad utredning om nytt kommunhus

Var ska kommunhuset ligga?

Ett av alternativen som presenteras i tjänsteutlåtandet är att behålla delar av det nuvarande kommunhuset och bygga ett nytt effektivt hus där mexitegelbyggnaden är idag.

Det andra alternativet, som också förordas av projektgruppen, är att det nya kommunhuset ska ligga på Paradisbacken 33.

Huvudmannaskap för kommunhuset

Projektgruppen föreslår att Huddinge kommun blir huvudman för det nya kommunhuset. Enligt tjänsteutlåtandet resulterar det både i lägre hyra och en snabbare byggprocess.

Ett nytt lokalprogram – hur ska vi jobba i det nya huset?

Projektet förordar att ett nytt lokalprogram tas fram för att bättre stödja nya arbetssätt och ökad samverkan mellan förvaltningarna.

Varför ett nytt kommunhus?

- Syftet med ett nytt kommunhus är att vi ska få förutsättningar att utföra våra uppdrag smart, effektivt och hållbart – att använda skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt. Ett nytt kommunhus ska också vara en mötesplats för Huddingeborna och kunna användas på flera sätt, säger Camilla Broo, kommundirektör.

Idag sitter medarbetarna utspridda i 42 olika lokaler runtom i Huddinge. Det är ineffektivt och försvårar samarbete.

Vad händer nu?

När beslutet är fattat, och det är klart var kommunhuset ska byggas, påbörjas nästa fas i arbetet. Det finns många intressenter och många frågor och utmaningar kring att skapa en hållbar arbetsplats och mötesplats i Huddinge.

Huddinges nya kommunhus i siffror

  • Byggkostnaden för nytt kommunhus är ca 900 mkr inklusive bibliotek och parkeringsgarage.
  • Hyran för nytt kommunhus blir cirka 20 mkr lägre per år jämfört med nuvarande hyra för 42 lokaler.
  • 1 250 medarbetare kommer att ha sin arbetsplats i det nya kommunhuset. Antalet kontorsplatser blir 600, men huset kommer att innehålla många fler mötesrum och fokusrum.
  • Idag har varje medarbetare en yta på 25 kvm till sitt förfogande. Den ytan kommer att minska till 12 kvm med ett nytt kommunhus.
  • Enligt beräkningarna ska 80% av medarbetarna i det nya kommunhuset vara på kontoret 3 dagar i veckan, resterande dagar arbetar de på annan plats. 20 % av medarbetarna arbetar på kontoret 5 dagar i veckan.
  • Byggandet av ett nytt kommunhus, oavsett om det ligger på nuvarande tomt eller på Paradisbacken beräknas ha en projekttid på ca 5 år. Inflyttning kan ske 2027 om arbetet startar omgående efter beslut och att allt arbete flyter utan komplikationer. Denna tidplan gäller vid eget ägande.

Uppdaterad 6 september 2021

Var informationen till din hjälp?