Har du en flykting boende hos dig?

22-05-11

Nyhet

Många i Huddinge har tagit ett stort ansvar och ställt upp och erbjudit tillfälligt boende till flyktingar från Ukraina. När det är dags för ett mer permanent boende är det Migrationsverkets ansvar.

Att erbjuda flyktingar boende i sitt hem är ett stort och hedervärt åtagande, men det kan kanske inte fortsätta hur länge som helst.

Krigsflyktingar som inte har någon boendelösning eller har ett tillfälligt boende hos privatpersoner ska vända sig till Migrationsverket när det är dags att ordna ett nytt boende.

Migrationsverket har ansvar för boendefrågan och ansökan sker på plats vid något av verkets mottagningscenter. Det närmsta finns på Telefonplan, adress Mikrofonvägen 30 (Centria). De övriga två finns i Sundbyberg och Märsta.

Mer information finns på Migrationsverkets hemsida

Huddinge kommuns ansvar i boendefrågan innebär att göra i ordning eventuella evakueringsboenden och/eller anläggningsboenden på Migrationsverkets förfrågan. Ett sådant evakueringsboende har varit i bruk i Flottsbro sedan början av mars. Nu avslutas detta evakueringsboende på grund av minskat behov från Migrationsverkets sida.

I framtiden kan Huddinge kommun få förfrågan om att ta emot anvisade flyktingar. I nuläget har kommunen tät dialog med Migrationsverket för att ha en god förberedelse för att hantera eventuella flyktingar som kan komma att anvisas Huddinge via Migrationsverket.

Uppdaterad 11 maj 2022

Var informationen till din hjälp?