Huddinge inför visselblåsarsystem

22-07-13

Nyhet

Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. Nu utvecklar Huddinge sitt visselblåsarsystem.

Huddinge kommun har sedan 2014 haft en etablerad visselblåsarfunktion. I samband med de lagändringar som genomförts under 2021 och 2022 har funktionen utvecklats. Nu etablerar kommunen ett utvecklat visselblåsarsystem. En funktion som anställda med flera ska kunna använda för att rapportera missförhållanden som kan vara av allmänintresse, utan att vara rädd för repressalier.

Enligt den nya visselblåslagen så ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet. 

Vad är en visselblåsarfunktion?

Visselblåsarfunktionen är främst till för anställda eller förtroendevalda i kommunen. Funktionen kan användas anonymt vid misstanke om missförhållanden, att något inte gått rätt till eller om det finns misstanke om att ett brott begåtts av någon som jobbar inom kommunen eller i ett kommunalt bolag.

Exempel på allvarliga missförhållanden är misstanke om jäv, mutor, tjänstefel, stöld eller missbruk av kommunens egendom för privat vinning.

Inkomna ärenden kommer att hanteras av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av oberoende advokat. 

Anmälan sker anonymt

För att värna visselblåsarens integritet är det viktigt att kommunen inte kan spåra den som har gjort anmälan. Därför görs anmälan på en extern webbplats där relevant information fylls i ett formulär. 

Bakgrund visselblåsarlagen

En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet. En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Det ska finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”.

Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Mer information om visselblåsarfunktionen 

Uppdaterad 15 juli 2022

Var informationen till din hjälp?