Lokala aktörer går ihop för att göra Vårby tryggare

22-10-27

Nyhet

Från och med den 28 oktober kommer representanter från olika lokala föreningar i Vårby gård kvälls- och nattvandra i området under fredagar och lördagar.

Förhoppningen är att öka tryggheten och trivseln för boende och besökare.

- Det är en otrolig kraft att lokala och väletablerade föreningar vill engagera sig. Föreningarnas engagemang och goda relationer skapar en trivsel och trygghet i området för alla oavsett ålder, säger Shanna Abas, operativ samordnare för Samverkan i Huddinge/BID-Vårby.

Trygga vuxna synliga på kvällstid

Det är fastighetsägarföreningen BID-Vårby som i samarbete med de lokala föreningarna står bakom initiativet. Föreningarna kommer att kvälls- och nattvandra i området under fredagar och lördagar klockan 20.00-24.00, samt under vissa storhelger och lov. De startar i gång den 28 oktober och uppdraget fortsätter sedan varje helg året ut – och förhoppningsvis även efter det.

– Arbetet kommer att följas upp och utvärderas vid årsskiftet. Målet är att samarbetet med föreningarna ska fortsätta då det är viktigt med vuxennärvaro i den offentliga miljön, säger Shanna Abas.

De föreningar som deltar är: Amar free style School IF, First Position Dansförening, Frälsningsarmén Vårby gård, KFUM Huddinge Basket, Vårby boxningsförening och Vårby Gårds IF. De får alla ett verksamhetsbidrag från BID-Vårby för sitt engagemang.

- Det är välkända och etablerade föreningar som funnits i området under en längre tid och som är engagerade i att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid, säger Shanna Abas.

Kvälls- och nattvandrarna är lätta att känna igen. När de är på uppdrag bär de röda reflexvästar med texten ”nattvandring” på ryggen.

Sällskap till och från tunnelbana eller buss

Vårbybor och besökare i området kan även ringa kvälls- och nattvandrarna om de vill ha sällskap till och från tunnelbanan eller bussen. Telefonen är öppen de kvällar nattvandrarna är i tjänst och de erbjuder sällskap fysiskt eller via telefon i den utsträckning de har möjlighet.

Mer om BID-Vårby

BID-Vårby är en lokal fastighetsägarförening där Huddinge kommun, Huge bostäder, Huddinge Samhällsfastigheter, Balder och Victoriahem ingår. Tillsammans arbetar de för att identifiera och genomföra trygghetsskapande åtgärder i Vårby gård. BID-Vårby har en nära samverkan med lokalpolisområde Huddinge och Södertörns brandförsvar.

Föreningen är en del av Samverkan i Huddinge som arbetar för ett tryggare och bättre Huddinge.

 Läs mer om Samverkan i Huddinge

Telefonnummer

Nattvandrarnas telefonnummer: 070-282 28 86.

Telefonen är öppen fredagar och lördagar klockan 20.00-24.00 samt under vissa storhelger och lov.

Kontaktperson

Shanna Abas, operativ samordnare Samverkan i Huddinge/BID-Vårby, shanna.abas@huddinge.se

Uppdaterad 27 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?