Hundratjugoåtta frågor som tar pulsen på dig som medborgare

22-06-15

Nyhet

Vad tycker boende i nordvästra delarna av Huddinge om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? Hur ofta besöker invånare i Flemingsberg och Glömsta ett bibliotek? Är tryggheten högre bland kvinnor än män?

Huddinge kommuns medborgarundersökning ger svar på en stor mängd olika frågor. 128 olika frågor för att vara mer exakt. Undersökningen går ut till 2 200 personer och i år startar undersökningen i slutet av augusti och pågår till slutet av oktober. Kanske får du erbjudandet att svara?

Resultatet från förra undersökningen i korthet

Undersökningen visar att ungefär 90 procent av Huddinges invånare tycker att kommunen är en bra plats att leva och bo på. När det gäller kommuninvånarens boendemiljö anses det mycket viktigt att bostaden ligger i närhet till natur och har förbindelser till kollektivtrafik.

I en jämförelse med andra kommuner i landet får Huddinge högre betyg än genomsnittet när det gäller förbindelser med kollektivtrafik och möjligheterna att använda kollektivtrafiken både till arbete/skola och till fritidsaktiviteter.

Jämfört med andra kommuner i landet får Huddinge även högre betyg än genomsnittet när det gäller tillgången till hälso- och sjukvård inom rimligt avstånd från bostaden. Invånare i Huddinge är även mer nöjda än genomsnittet när det gäller möjligheten att bo kvar i kommunen samtidigt som man genomför eftergymnasiala studier.

- Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för att kunna följa upp hur invånarna upplever hur det är att leva och bo i Huddinge och hur kommunens verksamheter upplevs fungera. Flera av frågorna i enkäten används, tillsammans med andra indikatorer, för att följa upp och analysera hur väl kommunen når sina mål, säger Sandra Dovärn, statistiker, kommunstyrelsens förvaltning.

Nästa medborgarundersökning

Efter sommaren är det dags att starta upp nästa medborgarundersökning. Den kommer att pågå mellan slutet av augusti till slutet på oktober.

Uppdaterad 15 juni 2022

Var informationen till din hjälp?