Nya kommunalråd och utskott i Huddinges politiska organisation

22-12-13

Nyhet

Nio nya kommunalråd kommer styra Huddinge kommuns nämnder och utskott den kommande mandatperioden. Det beslutades på måndagens kommunfullmäktige.

Gruppbild mot kommunhusets fasad på nya kommunalråd och ordföringar. Bakre raden från vänster till höger: Emil Högberg, Rasmus Lenefors, Henrik Juhlin, Tomas Selin och Aza Chergawandi. Mittenraden från vänster till höger: Christian Stulen, Lena Berg, Eeva Laine, Sara Heelge Vikmång, Annie Östlund, Anders Lönroth Längst fram från vänster till höger: Louise Rollins, Charlotte Björkman.
Nya kommunalråd och ordföringar. Bakre raden från vänster till höger: Emil Högberg, Rasmus Lenefors, Henrik Juhlin, Tomas Selin och Aza Chergawandi. Mittenraden från vänster till höger: Christian Stulen, Lena Berg, Eeva Laine, Sara Heelge Vikmång, Annie Östlund, Anders Lönroth Längst fram från vänster till höger: Louise Rollins, Charlotte Björkman. Fotograf/Källa: Huddinge kommun /Anna Z Ek

Kommunfullmäktige beslutade att utse Sara Heelge Vikmång (S), Rasmus Lenefors (S), Emil Högberg (S), Eeva Laine (S), Aza Cheragwandi (S), Tomas Selin (C) och Annie Östlund (C), Anders Lönroth (MP), Christian Stulen (HP) till kommunalråd.

–  Huddingeborna har röstat för förändring. Vi fokuserar på skolan, på att anställa fler lärare, på tryggheten i hela vår kommun och på den gröna klimatomställningen - trots en ekonomisk osäker tid. Vårt samarbete lägger grunden för att långsiktigt lösa Huddinges samhällsproblem. Jag är stolt över att vara en del av och leda det här laget, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Flera av kommunalråden kommer också axla rollen som ordförande i nämnder och utskott. Ordförandeuppdragen gäller från den 1 januari 2023.

Nämnder och ansvar

Den politiska organisationen utgörs av nio nämnder, tre utskott samt råd och beredningar. De nuvarande nämnderna behålls, men klimat- och stadsmiljönämnden byter namn till natur- och stadsmiljönämnden. Det inrättas också ett nytt utskott, klimat- och miljöutskottet.

 • Bygglovs- och tillsynsnämnden, ordf Annie Östlund (C)
 • Förskolenämnden, ordf Louise Rollins (MP)
 • Grundskolenämnden, ordf Rasmus Lenefors (S)
 • Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, ordf Tomas Selin (C)
 • Kultur- och fritidsnämnden, ordf Eeva Laine (S)
 • Natur- och stadsmiljönämnden, ordf Henrik Juhlin (C)
 • Socialnämnden, ordf Aza Cheragwandi (S)
 • Vård- och omsorgsnämnden, ordf Charlotte Björkman (HP)
 • Valnämnden, ordf Lena Berg, (S)
   

Ett led i att samordna och effektivisera den kommunövergripande styrningen är att göra en översyn av nämndernas reglementen. En del förändringar genomförs i nämndernas reglementen, bland annat:

 • Kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet och pensionsmyndighet för kommunens samtliga anställda. Förändringen medför inte några tjänsteorganisatoriska förändringar. Ingen ändring sker av hur förvaltningarna svarar inför nämnderna verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
 • Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens åtaganden enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – så kallad visselblåsarfunktion.

 

Uppdaterad 13 december 2022

Var informationen till din hjälp?