Tunnelbanan stängs av, distansarbeta du som kan

23-09-15

Nyhet

Stockholms stad bygger en ny gång- och cykelbro mellan Slussen och Gamla stan. Därför stängs tunnelbanetrafiken över Söderströmsbron av 22-25 september.

Påverkan på kollektivtrafiken blir stor och det får stora konsekvenser för människors vardag.

Långt ifrån alla har möjlighet att distansarbeta, men den som kan rekommenderas att göra det.

Håll dig uppdaterad

SL kommer att informera löpande i sina kanaler om vilken trafik som kan bedrivas och hur situationen utvecklas.

SL:s webbplats

Stängs av säkerhetsskäl

Orsaken till avstängningen är att bygget av gång- och cykelbron riskerar att leda till sättningar och skador på den befintliga tunnelbanebron. Det innebär att trafiksäkerheten inte kan garanteras.​

Uppdaterad 15 september 2023

Var informationen till din hjälp?