Om en vecka öppnar förtidsröstningen!

24-05-15

Nyhet

Om en vecka, 22 maj öppnar förtidsröstningen. 18 dagar före valdagen den 9 juni. I Huddinge öppnar 10 röstningslokaler sina dörrar för dig som vill förtidsrösta.

Ta med dig id-handling och röstkort när du ska förtidsrösta

  • Om du inte har någon id-handling kan en annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.

  • Om du inte har ditt röstkort finns det lokaler i Huddinge kommun som kan skriva ut ett så kallat dubblettröstkort. 

Olika sätt att förtidsrösta

Om du av olika anledningar inte kan ta dig till din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta. Du som inte bor i Huddinge är också välkommen att förtidsrösta här i kommunen. I Huddinge finns 10 förtidsröstningslokaler.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Du som inte kan ta dig till en val- eller förtidsröstningslokal på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan rösta med bud. Det gäller också dig som är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Ambulerande röstmottagare

Om inte någon kan vara bud åt dig har du möjlighet att rösta med ambulerande röstmottagare. Det betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller en annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Från 22 maj kan du kontakta Huddinge kommuns Servicecenter om du behöver boka ambulerande röstmottagare. Du bokar ambulerande röstmottagare genom att ringa 08 535 300 00.

Läs mer om hur och var du förtidsröstar

Uppdaterad 15 maj 2024

Var informationen till din hjälp?