Avtal om Spårväg syd påskrivet

17-04-21

Idag tecknade Huddinge kommun avtal med staten, Stockholms läns landsting och Stockholm stad om att förverkliga Spårväg syd.

 – Fantastiska möjligheter öppnar sig för Huddinge och södra Stockholm, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M).

Avtalet omfattar, förutom spårvägen, cirka 18 500 bostäder i Flemingsberg, Masmo, Vårby, Kungens kurva och Segeltorp. Den totala kostnaden beräknas till 4,2 miljarder, där Huddinge kommun står för 808 miljoner.

– Det är ett historiskt avtal som ger oss kraft i utvecklingen i Huddinge och södra Stockholm med nya bostäder och arbetsplatser, stadsutveckling och bättre kollektivtrafik. Äntligen är det södra Stockholms tur, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Spårväg syd knyter ihop tvärförbindelserna i södra Stockholmsregionen och ger invånarna bättre möjligheter att resa kollektivt. Inte minst eftersom den knyter ihop de två regionala stadskärnorna Kungens kurva och Flemingsberg.

Förbättrat cykelnät

Huddinge kommun bygger även ut cykelnätet i kommunen. Det är sammanlagt 23 cykelobjekt som kommer att byggas ut under perioden 2018-2027.

Fakta om Spårväg syd

Spårväg syds sträckning ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen.

Projektstart för Spårväg syd beräknas till år 2024. Det finns möjlighet att projektet kan starta tidigare, men det kräver ytterligare överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Stockholms stad.

Fakta om Spårväg syd

Mer information om Sverigeförhandlingen

Uppdaterad 21 april 2017