Fem dagar kvar att tycka till om gångplan

17-09-25

Hur ska Huddinge bli gångvänligare? Vår gångplan är på remiss till och med den 30 september. Den sätter fokus på fotgängarna, vad som kan bli bättre och vad vi bör prioritera framöver.

Åtgärder i en gångplan ger förutsättningar till ett ökat hållbart resande genom att skapa mer trygga, säkra och tillgängliga gångtrafikmiljöer. Vi är alla fotgängare någon gång under vår förflyttningskedja oavsett om vi kör bil, cyklar eller åker kollektivt.

Förslaget bygger bland annat på synpunkter som kom in från invånare under Demokratidagarna i höstas. Hjälp oss ännu en gång att skapa ett så gångvänligt Huddinge som möjligt genom att lämna dina synpunkter på remissversionen.

Gångplan, remissversion

Underlag till gångplan

Tyck till senast 30 september

Skicka in dina synpunkter senast den 30 september 2017 till e-post huddinge@huddinge.se eller till:

Huddinge kommun
141 85
Huddinge

Kom ihåg att ange ärendenummer KS-2016/137 i ärendemeningen.

Del av vår trafikstrategi

Gångplanen är en av nio åtgärdsplaner i vår trafikstrategi. Trafikstrategin är ett steg i riktningen mot att utveckla ett mer hållbart transportsystem genom en tydligare och mer sammanhållen planeringsprocess för kommunens trafik och transporter. 

Huddinges trafikstrategi har tre strategiska huvudinriktningar:

  • Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras
  • Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkt vid all planering
  • Bebyggelse- och trafikplanering ska vara samordnad

Läs mer om vår trafikstrategi

Uppdaterad 25 september 2017

Var informationen till din hjälp?