Huddinges första äldreboende och förskola blir verklighet

17-10-10

I Snättringe ska vi bygga ett kombinerat äldreboende och förskola. Första spadtaget tas sommaren 2018 och inflyttning blir under slutet av 2019.

Illustration som visar byggnaden och barn och äldre som leker och vistas på gården.
Perspektivbild: Origo Arkitekter.

– Att ha både äldreboende och förskola i en och samma byggnad gör att olika generationer Huddingebor kan mötas på ett naturligt sätt. Det finns även andra fördelar med det här, till exempel kan verksamheterna dela på tillagningskök och personalutrymmen, säger Sandra Tiidus, kommunens projektledare.

Byggnaden blir mellan tre till fem våningar hög. Förskolan byggs i botten in mot gården och kommer ha plats för sex avdelningar och äldreboendet är i form av 90 lägenheter med vårdboende. Förskolans gård byggs på  två sidor av byggnaden och för äldreboendet skapas en separat trädgård.

Situationsplan som visar hur fastigheten kommer bebyggas med byggnad, gård med mera.
Situationsplan: Origo Arkitekter. Klicka för att se i större format.

– Detaljplanen tillåter också studentbostäder och handel i entréplan, vilket gör att byggnaden i framtiden även skulle kunna användas till den typen av service, säger Sandra Tiidus.

Förutom det praktiska kring bygget så är ett viktigt arbete rekrytering av personal och förberedelser för verksamheterna, för att fullt ut ta tillvara på möjligheterna med gemensamma ytor och utbyten av varandras verksamhet.

Huddinge samhällsfastigheter kommer att bygga och kommunen kommer i samband med bygget att anlägga en ny gång- och cykelväg längsmed en del av Utsäljeleden samt gångbana längs med del av Furuvägen.

Läs mer om projektet

Sandra Tiidus

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Telefon: 08-535 313 90

E-post: sandra.tiidus@huddinge.se

Uppdaterad 10 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?