Mer än 9 miljoner till hållbar stadsutveckling för Södertörn

17-06-15

Södertörnsmodellen får 9,2 miljoner kronor från Vinnova för att skapa förutsättningar för stadsutveckling som ser till invånarnas behov och bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.

För Huddinge kommun innebär det en fortsatt satsning på Södertörnsanalysen i samarbete med stiftelsen Gapminder.

De kommande två åren ska modeller och verktyg för kunskapsdriven och värdeskapande stadsutveckling testas i olika projekt i Sverige. Södertörnsanalysen, som drivs på initiativ av Huddinge kommun, är ett av dessa verktyg.

– Målet är att få fram användbara verktyg, som till exempel Södertörnsanalysen, för att fatta väl underbyggda beslut och att etablera modeller för samverkan i planeringen av hållbar stadsutveckling i och utanför Sverige, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, projektledare för Södertörnsmodellen och hållbarhetstrateg på White Arkitekter.

Gapminder inspirerar

Södertörnsanalysen är inspirerad av stiftelsen Gapminders arbete med att tillgängliggöra och visualisera statistik kring global utveckling. Verktyget är öppet för alla och belyser enkelt skillnader, likheter och trender mellan olika områden i Södertörnskommunerna. Gapminder kommer aktivt delta i projektet.

– Södertörnsanalysen är ett spännande experiment som genomförs i södra Stockholm. Vi tror att det skulle kunna bidra till bättre lösningar för segregation och hållbarhet i städer med liknande utmaningar över hela världen. Vi är enormt intresserade av att se hur data-visualisering kan motverka missförstånd och felprioriteringar inom stadsplanering. Därför jobbar vi intensivt med detta lokala projekt, vi som annars mest ägnar åt oss globala världsfrågor, säger Ola Rosling, verksamhetschef för Stiftelsen Gapminder.

Viktig pusselbit i Flemingsbergs utveckling

Södertörnsanalysen och samarbetet inom Södertörnsmodellen är en viktig pusselbit i den pågående utvecklingen av Flemingsberg till en stadskärna med ett nytt resecentrum som blir knutpunkt för 600 000 resenärer årligen.

– Med hjälp av denna satsning får vi ytterligare kunskap och kraft att utveckla Flemingsberg att bli en attraktiv och hållbar stadskärna. Samarbetet mellan näringsliv, forskning och kommuner ger oss förutsättningar att lyckas. Att även Gapminder deltar är mycket positivt, säger Helene Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun.

Södertörnsmodellen är ett samverkansprojekt för hållbar stadsutveckling där representanter för åtta kommuner på Södertörn, näringsliv och forskning deltar.

Läs mer om Södertörnsmodellen.

Se film om Södertörnsanalysen.

Uppdaterad 15 juni 2017

Var informationen till din hjälp?