Trafikverket breddar påfart vid Lindvreten

17-04-19

Under april-juni arbetar Trafikverket med att bredda påfarten vid trafikplats Lindvreten. Detta ska skapa ett bättre trafikflöde.

Påfarten söderut breddas till två körfält och korsningen vid Vårby Allé byggs om. Under byggtiden påverkas du som kör eftersom Trafikverket arbetar på en del av vägen i området. Mycket arbete sker nattetid för att reducera störningarna. Trafiksignalen i korsningen vid Vårby Allé kommer ibland vara avstängd och då vägleds trafiken istället i första hand av flaggvakter.

På trafikverket.se/forbifartstockholm kan du läsa mer om projektet

Har du frågor kan du kontakta Trafikverket via deras webbplats trafikverket.se eller på telefon 0771-921 921.

Uppdaterad 19 april 2017