Buss 173 får en snabbare körväg i augusti 2019

18-12-20

Nyhet

I samband med projektet Handlingsplan stombuss sker några linjeförändringar där bland annat Linje 173 kommer att köra längs gamla Södertäljevägen istället för Smista allé.

Projektet är ett pågående samarbete mellan Stockholm, Botkyrka, Huddinge, Trafikförvaltningen och Trafikverket för att främja stombussens framkomlighet och regularitet.

Kortare restid och ökad tillgänglighet 

Målsättningen med de framkomlighetsåtgärder som planeras är att förkorta stombussens restid och öka dess förutsägbarhet och pålitlighet. Ökad förutsägbarhet innebär att variationen i restid ska minska och pålitlighetsmålet syftar till att variationen i resenärens väntetid vid hållplats ska minska.

Vad innebär förändringen i Huddinge?

Den största åtgärden i Huddinge är en linjeförändring där Linje 173 kör längs gamla Södertäljevägen istället för Smista allé. Dels för att få en genare och snabbare körväg, dels för att kunna trafikera Segeltorps centrum med många av- och påstigande.

Linje 173 kommer trafikera hållplatserna Jägerhorns allé, Juringe allé och Segeltorps centrum på sträckan. Röda bussar (linje 710, 703 och 704) fortsätter trafikera alla hållplatser som de trafikerar idag. Inga hållplatser dras in eller försvinner.

Linje 707 flyttas till Smista allé för att trafikförsörja området. Linje 707 stannar vid alla hållplatser på sträckan.

När genomförs det?

Fram till och med augusti 2019 kommer mindre ombyggnationer i framförallt Stockholms stad att genomföras. I augusti 2019 kommer linjeförändringen att genomföras.


Läs mer på Stockolms läns landsting 

Uppdaterad 20 december 2018

Var informationen till din hjälp?