Huddinge startar sopsaltning av gång – och cykelvägar

18-10-22

Vintersäsongen 2018/2019 börjar Huddinge med sopsaltning av några utvalda gång- och cykelvägar för att underlätta för främst cyklister att enklare ta sig fram vintertid.

Karta över de stråk som sopsaltas.

– Vi är glada att äntligen få detta på plats. Cykelpendlare efterfrågar det och jag ser det även som en insats för att sänka klimatutsläppen när vi underlättar för fler att gå och cykla, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd Huddinge kommun.

Sopsaltning innebär att istället för att sanda så sopas snö och is bort med en maskin som samtidigt lägger ut salt som håller gång- och cykelvägen halkfri.

Satsningen är ett pilotprojekt som kommer att utvärderas löpande under de kommande två åren. Därefter fattas beslut om i vilken omfattning sopsaltningen ska genomföras i fortsättningen. Totalt satsar Huddinge kommun omkring 4 miljoner kronor 2019 för att möjliggöra denna satsning.

– Vi har utgått från de beslutade regionala cykelstråken och utifrån det försökt att välja de gång- och cykelstråk som vi uppfattat att många använder, säger Karin Hagström, avdelningschef på natur- och byggnadsförvaltningen.

Under försöksperioden kommer fyra stråk att sopsaltas. Dessutom ska gång- och cykelvägarna som ansluter från dessa stråk till Huddinge sjukhus och pendeltågsstationerna sopsaltas.

  1. Cykelstråk utmed Huddingevägen från Alfred Nobels allé i Flemingsberg som gränsar till Botkyrka kommun fram till Sjödalen vid Rådsvägen där Trafikverket tar över ansvaret för underhållet, här sker också sopsaltning liksom vidare in mot Stockholm innerstad. 
  2. Cykelstråk utmed Häradsvägen vid Stuvsta fram till Stockholms stads kommungräns vid rondellen i Segeltorp.
  3. Cykelstråk utmed Ågestavägen från Huddingevägen fram till Stockholm stads kommungräns vid Ågestabron.
  4. Cykelstråk längs med Gamla Nynäsvägen i Skogås-Trångsund som går från Fållan till Länna.

Mer information samt karta över de stråk som sopsaltas.

För gång- och cykelstråk vidare från Huddinge kommungräns, se den regionala kartan över sopsaltningsstråk i Stockholms län. 

Uppdaterad 23 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?