Hur ska Björnkulla utvecklas? Träffa oss på lördag!

18-03-12

Nu planerar vi för en ny stadsdel i Björnkulla, Flemingsberg. Berätta för oss vad du tycker, antingen via webben eller på plats i Björnkulla nu på lördag den 17 mars.

Stadsdelen är tänkt att innehålla nya bostäder, ett lokalt centrum, en stor skola och ett område för lättare verksamheter som till exempel hantverksföretag. Vi arbetar med att ta fram en vision och ett förslag till planprogram för området. Arbetet förväntas pågå under hela 2018, och samråd beräknas till kvartal 1 2019.

Träffa oss den 17 mars

Den 17 mars är vi på plats i Björnkulla för workshop och dialog om utvecklingen. Kom och prata med oss och berätta vad du tycker och tänker!

  • Klockan 13-14 är du välkommen på workshop på Södertörns friskola, Björnkullaringen 42. 
  • Klockan 14-16 kan du prata med oss vid busshållplats Mangårdsvägen, eller på Södertörns friskola där vi bjuder på fika!

Du kan också påverka utvecklingen genom att svara på frågor på webben under vecka 9, 11 och 13. Svaren kommer att vara viktiga i vårt fortsatta arbete.

Svara på frågor via webbformulär

Uppdaterad 13 mars 2018

Var informationen till din hjälp?