Många synpunkter på sandupptagningen

18-05-16

Just nu är det många som hör av sig till kommunen med synpunkter kring att årets sandupptagning ännu inte är färdig – vi beklagar förseningen och arbetar intensivt för att slutföra sandsopningen.

Vi har full förståelse för alla synpunkter och beklagar att vi ännu inte är klara med att sopa upp all sand och grus från våra gator och gång- och cykelbanor. Vi förstår att detta har medfört problem för många som bor och vistas i kommunen.

Kommunen har avtal med olika entreprenörer som sköter sandupptagningen inom sex geografiska områden. För fem av dessa områden har vi i år gjort en ny upphandling och tecknat nya avtal. Upphandlingen blev tyvärr försenad vilket innebar senare avtalstecknande och därmed senare start än planerat vilket vi borde varit tydliga med från början.

Inför nästa års sandupptagning kommer vi, på uppdrag av såväl politisk som tjänstemannaledning, tillsammans med entreprenörerna ta fram en tidplan för att säkerställa att vi kommer igång tidigare och se till att vi kan ge bättre realtidsinformation var sandupptagning pågår. Vi håller även på att se över ansvar och roller inom avdelningen för att vi bättre ska kunna sköta vårt uppdrag.

Vi betar nu av de områden där sandsopningen inte är klar. Det innebär att vissa områden kommer vara klara inom ett par dagar och andra lite längre fram. Målsättningen är vi ska vara helt klara 25 maj.

Vill du läsa mer om vad som gjorts hittills och när vi beräknar att vi kommer att vara klara hos dig - läs mer på: huddinge.se/sandsopning.

Uppdaterad 16 maj 2018

Var informationen till din hjälp?