Nu börjar vi planera för nästa etapp i Storängen

18-06-20

Den 20 juni tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för nästa etapp i Storängen. Planen ska innefatta delar av den service som behövs när Storängen omvandlas, till exempel skola och idrottsanläggning.

Den blå markeringen visar ungefärligt område för detaljplanen.

Storängen omvandlas från industriområde till en ny stadsdel med minst 3000 bostäder. Just nu slutförs byggandet i kvarteret Brandstegen med mer än 600 bostäder och förskola. I kvarteren Fabriken, Förrådet och del av Hantverket mellan Sjödalsvägen och Storängsleden planeras cirka 1500 bostäder, tre förskolor, torg och nya parker. 

Den här nya detaljplanen ska utreda möjligheterna att bygga skola, förskola, idrottshall och bollplan.

– I det nya bostadsområdet kommer det finnas ett antal förskolor i bottenplan på bostadshusen. Nu kompletterar vi med en större friliggande förskola så att det finns olika alternativ att välja mellan i närområdet samt en skola, en idrottshall, en 11-spelsplan så att förskole- och skolplatserna ska räcka till men även för att Huddinges föreningsliv ska ha tillgång till fler idrottsytor i takt med att Huddinge växer, säger Malin Danielsson, kommunalråd (L).

Förslaget till detaljplan beräknas preliminärt gå på samråd hösten 2019.

Läs mer om detaljplanen

Uppdaterad 20 juni 2018

Var informationen till din hjälp?