Ny trafikplats byggs vid Södertörns högskola

18-02-20

Igår antogs detaljplanen för Trafikplats Högskolan i kommunfullmäktige. 2021 ska en ny cirkulationsplats stå klar över Huddingevägen i höjd med högskolan.

Trafikverket tar fram en ny vägplan för området mellan Södertörns högskola i Huddinge och Pålamalm i Botkyrka. Vägplanen består av tre delar: Infart Riksten, Trafikplats Högskolan och ett regionalt gång- och cykelstråk mellan Flaggplan i Tullinge och Hälsovägen i Huddinge.

Trafikplats Högskolan innebär en ny cirkulationsplats över väg 226 Huddingevägen i höjd med Södertörns högskola. Genom cirkulationsplatsen skapas en förbindelse mellan Alfred Nobels Allé och Björnkullavägen som binder ihop västra och östra sidan av Flemingsberg.

Skiss för den framtida cirkulationsplatsen.

Det kommer att byggas ett regionalt cykelstråk längs med Huddingevägen vilket underlättar bland annat för de som pendlar med cykel. Cirkulationsplatsen och de två nya anslutningsvägarna uppförs även med gång- och cykelväger och därmed blir det lättare för gående och cyklister att korsa Huddingevägen mellan högskoleområdet och Björnkulla.

Den nya trafikplatsen är en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla den regionala stadskärnan Flemingsberg, eftersom bättre infrastruktur och transportsystem behövs.

Läs mer om Trafikverkets projekt
Läs mer om kommunens detaljplan

Uppdaterad 26 februari 2018

Var informationen till din hjälp?