Rosendalsparken ska rustas upp - tyck till om förslaget!

18-11-09

Nu ska Rosendalsparken i Snättringe upprustas. Finns det delar i parken du vill värna eller något du vill förbättra? Var med och påverka fram till och med den 22 november.

Kommunen har tagit fram ett första koncept för hur vi planerar att förnya Rosendalsparken. Förslaget innebär att parken får en temalekpark. Du kan läsa mer om vad det innebär i  kommunens lekplatsprogram. Parken rustas upp med ny lekutrustning och andra viktiga funktioner, även möblering och belysning ses över.

Lämna dina synpunkter här

Resultatet från dialogen tar vi med i det fortsatta planeringsarbetet. Vi räknar med att kunna återkoppla med ett uppdaterat förslag i vår. Upprustningen kommer att pågå under perioden 2019-2020.

Uppdaterad 12 november 2018

Var informationen till din hjälp?