Servicedagar för bättre framkomlighet

18-10-29

Nu inför vi servicedagar för att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och bilister. När det är servicedag på din gata får du inte parkera där. Det är för att vi ska kunna städa eller snöröja gatan.

Mellan den 1 november och 15 maj införs servicedagar i Huddinge. Servicedagar innebär att du inte får parkera på vissa gator under en viss tid när det är dags att till exempel städa eller snöröja gatan. Arbeten som behövs för att det ska vara enkelt att ta sig fram i kommunen oavsett om du går, cyklar eller kör bil.

Läs mer om servicedagar, skyltning och vad som gäller där du bor.

Uppdaterad 29 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?