Spännande samtal om Kungens kurvas och centrala Huddinges utveckling

18-06-12

Under Kungens kurva-dagarna och Huddingedagarna i slutet av maj pratade vi med besökare om utvecklingen av områdena. Natur, kommunikationer och skolor stod tillsammans med handel högst på önskelistan när Kungens kurva utvecklas till en plats att bo och leva på. Dialogen om centrala Huddinge visade att Sjödalsparken är Huddingebornas vardagsrum där de gärna umgås.

Vilka platser är bra och vilka behöver utvecklas i centrala Huddinge? Vad skulle få dig att flytta till Kungens kurva? De frågorna fick alla som ville svara på när representanter från kommunen fanns på plats i Kungens kurva på Kungens kurva-dagarna och i Sjödalsparken på Huddingedagarna. Syftet var att ta del av invånarnas kunskap om hur områdena fungerar idag.

Centrala Huddinge

Gunilla Sundström som är områdesstrateg på kommunen säger så här om dialogen på Huddingedagarna:

- Först och främst vill jag tacka alla som deltog för det fantastiska engagemanget. Vi har fått in ett bra underlag och ökat vår kunskap om hur olika platser används och upplevs. Det är kunskap som hjälper oss i den fortsatta planeringen av centrala Huddinge, så att fler kan bo och arbeta här.

Gunilla Sundström jobbar med utvecklingsplanen för Sjödalen-Fullersta som beräknas vara klar 2020.

- Planen ska vara klar om två år och fram till dess kommer vi att hålla fler dialoger. Det är oerhört viktigt att vi tar tillvara den kunskap och de idéer som invånarna har så att vi hamnar rätt i vår planering, säger Gunilla Sundström.

Resultet från dialogen ser du på bilden nedan. Besökarna fick markera olika rum på kartan för att beskriva hur de upplever bra och mindre bra platser. 

  • Blå: vardagsrum – här umgås jag gärna med andra.
  • Röd: ateljé – här blir jag inspirerad och får nya idéer.
  • Grön: finrum – den här platsen tycker jag om och visar gärna upp för andra.
  • Gul: bakgård – den här platsen är mindre bra, här tycker jag inte om att vara.

På Huddingedagarna fick besökarna också möjlighet att tycka till om upprustningen av Sjödalsparken. Nästa steg är att arbeta fram en skiss utifrån de idéer och förslag som kom in. Skissförslaget presenteras efter sommaren.

Kungens kurva

Förnyelsen av Kungens kurva har börjat och här planeras nu för cirka 3 500 bostäder. På dialogen i Kungens kurva deltog 160 personer och bidrog på så sätt till områdets fortsatta utveckling.

- Vi är otroligt glada att vi fick möjlighet att ta del av människors tankar och idéer om Kungens kurvas utveckling. Det hjälper i arbetet med att skapa en levande urban stadsmiljö med bostäder, kultur, service, upplevelser, handel och rekreation. Här ska finnas något för alla och då är det avgörande att vi vet vad folk vill ha, säger Sara Andersson, områdesstrateg för nordvästra Huddinge.

Nedan ser du ordmolnet som bildades när besökarna fick svara på frågan: vad skulle locka dig att flytta till Kungens kurva?

Uppdaterad 13 juni 2018

Var informationen till din hjälp?