Alfred Nobels allé öppnas för trafik den 1 december

19-11-29

Nyhet

Sedan september har Alfred Nobels allé mellan infarten till Rättspsykiatriska kliniken och Anatomivägen i Flemingsberg varit avstängd för vägarbeten. Nu är arbetena klara och den 1 december öppnas gatan för trafik.

En cirkulationsplats med avfart till den kommande vägen till en ny trafikplats på Huddingevägen är snart klar.

Ny gång- och cykelväg

Den 1 december öppnas också den nya gång- och cykelvägen söder om Alfred Nobels allé. Den har breddats och fått ny belysning.

En del ledningsarbeten återstår innan den norra gång- och cykelvägen kan öppna igen. Förseningen beror på att vi har problem med leverans av material. Tills vidare hänvisas gående och cyklister till den nya södra gång- och cykelvägen.

Busslinjerna 711 och 726

Från och med den 2 december kör busslinjerna 711 och 726 sina ordinarie vägar. Hållplatserna Blickagången, Anatomivägen, Blickaberget och Tullinge gymnasium öppnas igen. Alla hållplatser har samma lägen som tidigare.

Återstående arbeten

Den tillfälliga utryckningsvägen mellan Alfred Nobels allé och Hörselslingan stängs av. Vi återställer vägen genom att ta bort bergkross och sätta ut stenblock så att genomfart med bil inte längre är möjlig.

Planteringar och linjemålning görs i vår, men då behöver inte Alfred Nobels allé stängas av.

Uppdaterad 29 november 2019

Var informationen till din hjälp?