Förlängd avstängning av Regulatorsbron

19-10-07

Nyhet

Sedan i mars i år pågår en omfattande renovering av Regulatorbron i Flemingsberg. Arbetet innebär att bron stängs av i etapper under året. Den 7 oktober utökas avstängningen ytterligare.

Arbetet innebär att vissa körfält stängs av i etapper under året, men fortfarande råder framkomlighet på bron. Den 7 oktober från kl 21.00 utökas avstängningen ytterligare för den pågående etappen som berör brons norra sida. I samband med detta justeras trafikljusen för att underlätta för trafiken och minska trängseln för de trafikanter som ska ut på Huddingevägen.

Avstängningen pågår fram till fredag den 11 oktober men kan komma att förlängas. Under renoveringsarbetet får man räkna med buller och vibrationer på bron.

Syftet med renoveringarna är att förlänga brons livslängd. Brons befintliga körfält görs även smalare för att lämna mer rum än idag för gång- och cykeltrafik. Arbetet pågår fram till årsskiftet 2019/2020 och innebär begränsad framkomlighet för både biltrafik och gående. Hänvisningskyltar finns på plats.

Har du frågor om reparationsarbetet kontakta Servicecenter.

Uppdaterad 8 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?