Gång- och cykelvägen avstängd mellan Kungens kurvaleden och Gömmarstråket

19-07-18

Nyhet

Under tiden 22 juli-11 augusti 2019 är gång- och cykelvägen i Snickarkrogsbacken avstängd. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till gång- och cykelvägen längs med Vårby allé. Följ den oranga skyltningen.

Orsaken till avstängningen är trafikverkets arbeten med en ny gång- och cykelbro över E4/E20 i Vårby backe.

Se även trafikverket.se, där du kan läsa mer om arbetet i Vårby backe och Kungens kurva.

Uppdaterad 18 juli 2019

Var informationen till din hjälp?