Skyddsbarriärer har placerats ut på E4/E20 mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

19-05-13

Nyhet

Under natten till tisdag den 14 maj placerar Trafikverket ut skyddsbarriärer längs vägen både i norrgående och södergående riktning.

Det högra körfältet i vardera riktningen stängs av och det blir tre körfält i stället för fyra.

Avspärrningarna görs för att på- och avfarterna till E4 Förbifart Stockholm i höjd med Smista och Storsätragränd börjar byggas under sommaren.

Läs nyheten på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad 13 maj 2019

Var informationen till din hjälp?