Klart vilka gator som asfalteras i år

19-04-25

Nyhet

I år är det lokalgator i Snättringe som får ny asfalt liksom huvudstråk som Gamla Stockholmsvägen och Glömstavägen.

Varje år asfalteras ett antal gator i kommunen baserat på en tidigare gjord inventering av var det behöver asfalteras. Resurserna fördelas sedan mellan lokalgator, högtrafikerade gator och industrigator. För att arbeta så effektivt som möjligt utför vi beläggningsarbete på de gator som har störst behov av åtgärd inom en och samma kommundel och inom samma tidsperiod. Detta för att minska störningen för boende och trafikanter. Vi behöver inte heller återvända flera gånger till samma område.

Beläggningsarbetet pågår mellan maj och november. Alla boende i de aktuella områdena får information i förväg och vi skyltar upp vid gatuarbeten på större vägar.

– Det här en prioriterad fråga för oss och vi arbetar fortsatt med att förbättra i trafiktäta områden där behovet av ny gatuasfalt är som störst, säger Christian Ottosson (C), ordförande i Klimat- och stadsmiljönämnden.

Budgeten för 2018 och 2019 är totalt 110 miljoner kronor. Av dessa användes 60 miljoner 2018 och 50 miljoner fördelas över 2019.

Läs mer om beläggningsprogrammet och gator som asfalteras i år. 

Uppdaterad 25 april 2019

Var informationen till din hjälp?