Nu finns snöröjningsavtal på plats

19-10-28

Nyhet

Huddinge kommun har tecknat avtal med två entreprenörer för vinterns snö- och halkbekämpning. Avtalet gäller för vintersäsongen 2019/2020.

– Det är glädjande att vi nu har avtal på plats och därmed är redo för snöfall. Vi har haft en stor tidspress på oss och ansvarig personal är värd en eloge för det arbete som de har lagt ner, säger Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadmiljönämnden.

Totalt kom fyra anbud in och kommunen har valt att ge uppdraget till EMAB Anläggning Syd Ab samt Skanska Industrial Solutions AB. Båda leverantörerna har tidigare utfört snöröjning och halkbekämpning åt Huddinge kommun.

Bussgator samt gång- och cykelvägar prioriteras

I likhet med andra kommuner prioriterar Huddinge plogning, saltning och sandning av bussgator samt gång- och cykelvägar före villagator. En jourtjänst bedömer läget baserat på väderlek och förhållandena på vägnätet, och kallar därefter ut entreprenörerna.

– De viktigaste vägarna ska vara åtgärdade på ungefär fyra timmar, medan övriga vägar ska vara åtgärdade inom 16 timmar. Hur lång tid som varje insats tar beror framför allt på vädret, vid långvarigt snöfall tar snöröjningen längre tid, säger Lars Fladvad, tillförordnad teknisk direktör, Huddinge kommun.

För mer information se huddinge.se/vintervag.

Läs mer i tidigare nyhet om varför den första upphandlingen avbröts.

Uppdaterad 28 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?