Förbättrad cykelväg mellan Kungens kurva och Huddinge centrum

19-10-01

Nyhet

Gång- och cykelvägen längs med Smistavägen ska byggas ut och breddas. Det ska bli ett regionalt cykelstråk som knyter ihop Kungens kurva och Huddinge centrum.

Smistavagen.PNG

Den 18 september beslutade kommunstyrelsen om genomförande för utbyggnad av gång- och cykelvägen längs med Smistavägen, sträcka 31. Det handlar om sträckan från Smista allé vid gång- och cykeltunneln under E4:an fram till Tangentvägen.

Gång- och cykelvägen ska bli bredare med separata filer för gående och cyklister och flera förbättrade övergångsställen. Det ska öka trafiksäkerheten och göra det enklare att ta sig mellan Huddinge centrum och Kungens kurva. Längs med cykelvägen ska vi plantera lökar och träd och det kommer också att bli nya bänkar, sopkorgar och belysning.

Ett regionalt cykelstråk

Genom Sverigeförhandlingen har Huddinge kommun ingått ett avtal om att bygga ut och förbättra gång- och cykelbanan till ett regionalt cykelstråk. Längs med Smistavägen går idag en gång- och cykelbana som inte uppfyller kraven för ett sådant. 

Projektet finansieras delvis av statliga bidrag, bland annat från Sverigeförhandlingen.

Förbättrad cykelväg längs Smistavägen

Uppdaterad 1 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?