Nya regler för parkeringen vid Visättraskolan

19-12-09

Nyhet

För att Visättraskolans personal och besökare ska kunna parkera i närheten av skolan minskas allmänhetens tillgång till parkeringen under skoltid. De nya reglerna gäller från och med den 14 januari 2020.

Parkeringsplatsen mitt emot Visättraskolan ligger på allmän platsmark och används i dag av allmänheten och boende vilket gör att skolans personal och besökare har svårt att hitta parkeringsplatser nära skolan.

Nu minskar vi allmänhetens tillgång till parkeringen under skoltid, men övrig tid är parkeringen öppen för alla.

Nya parkeringsregler den 14 januari

Tjugonio parkeringsplatser (blå och röd markering) reserveras för Visättraskolans personal som måste ha parkeringstillstånd från skolan för att parkera under skoltid. Nio parkeringsplatser (grön markering) är till för besökare.

Bilden visar vilka parkeringsplatser som är till för skolans personal och vilka som är till för besökare och vilka tider som gäller

  • Blå markering: Tillstånd krävs vardagar klockan 7.00–17.00.
  • Röd markering: Tillstånd krävs vardagar klockan 6.00–17.00.
  • Grön markering: Parkera gratis i max en timme med p-skiva vardagar klockan 6.00–17.00.

Övrig tid, på vardagar klockan 17.00–6.00 (röd och grön markering) och 17.00–7.00 (blå markering), lördagar, söndagar och helgdagar, är hela parkeringen avgiftsfri och öppen för alla.

De nya parkeringsreglerna gäller från och med den 2 januari 2020 och tills vidare.

Förändringar på sikt

På sikt vill kommunen göra om den allmänna platsmarken till kvartersmark för att kunna hyra ut hela eller delar av parkeringen till Visättraskolan. För det krävs en ändring i den gällande detaljplanen. Det arbetet pågår, men är för tillfället pausat. Därför har vi tills vidare polistillstånd för att kunna ändra parkeringsreglerna på allmän plats.

Flemingsberg utvecklas och under våren påbörjas arbetet med att ta fram ett planprogram för Visättra. Då utreds också parkeringsfrågan. Marken där parkeringsplatsen ligger är attraktiv och kan mycket väl bebyggas i framtiden.

Uppdaterad 11 december 2019

Var informationen till din hjälp?