Övergivna båtar vid Drevviken tas bort

19-07-08

Nyhet

I början av juli inventerade Huddinge kommun båtarna vid Drevviken. Båtar som verkar sakna ägare har markerats med en röd prick och kan komma att forslas bort.

Det handlar om cirka trettio båtar vid Drevviken som kommunen bedömer vara övergivna. De har markerats med röd färg och kommer att polisanmälas om eventuella ägare inte hör av sig till kommunen snarast. Det är sedan upp till polisen att utreda om båtarna saknar ägare och kan klassas som skrot. Om polisen gör den bedömningen kan kommunen forsla bort båten.  

Har du en båt som fått en röd markering? Kontakta Huddinge kommuns mark- och exploateringssektion och meddela att det är din båt.

Båtar får inte förvaras på land i området

Vid Drevviken ligger flera båtar på land, inte bara de som kommunen bedömt sakna ägare, vilket inte är tillåtet. Har du din båt på land? Då uppmanas du att flytta på den.

Uppdaterad 8 juli 2019

Var informationen till din hjälp?