Översyn av gatubelysning i Huddinge

19-02-20

Nyhet

Just nu pågår en översyn av gatubelysningen i kommunen där vi ser över de platser där gatubelysningen är tänd för länge när det redan är ljust.

I vårt försök att justera tiderna i Huddinge fick vår åtgärd en alltför stor effekt, där det blev mörkt på många platser. Vi beklagar detta och att vi inte kommunicerade vår belysningsåtgärd i förväg. Vi väljer nu att backa tillbaka till de tider vi tidigare hade. Det har inte varit vår avsikt att Huddingeborna ska känna sig otrygga.

Vi kommer att göra ett omtag då vi fortfarande ser att det finns platser eller områden där belysningen är tänd lite för länge. Nu ska vi på ett bättre sätt hitta de platser och de tider där vi kan justera belysningen utan att det påverkar invånarnas säkerhet och trygghet. Detta kommer ta några veckor, och ambitionen är att sedan göra ett nytt försök.

Den offentliga belysningen i Huddinge består av flera olika anläggningar som är styrda på olika sätt vilket gör att det inte är helt enkelt att göra justeringar. Vi hoppas på förståelse för detta.

Varför gör vi åtgärden?

Skälet till åtgärden är att vi ser över vår budget och våra kostnader så att vi gör rätt saker. Vi vill inte lägga pengar på att lysa upp där det redan är ljust utan använda pengarna till att belysa mörka och otrygga platser i kommunen.

Effektivisera åtgärd av trasiga gatulampor

En annan åtgärd som vi bestämt att vi ska genomföra är att se över hur ofta vi lagar enstaka trasiga lampor. Där kommer vi att skicka ut våra entreprenörer för att laga många lampor vid ett tillfälle, istället för som idag laga enstaka lampor. Detta gör vi under försök från och med april och under den ljusa årstiden då effekten av att vänta med lagning inte blir så stor.

Uppdaterad 20 februari 2019

Var informationen till din hjälp?