Planområdet i Storängen utökas

19-12-10

Nyhet

I arbetet med att omvandla industriområdet Storängen till ett bostadsområde tar kommunen fram en detaljplan för kvarteren Fabriken och Förrådet. Detaljplanen utökas nu med två nya fastigheter. Tidigare har cirka 1 500 bostäder planerats i kvarteren, de två nya fastigheterna innebär ett tillskott på mellan 150-200 bostäder.

Den 10 december beslutade samhällsbyggnadsutskottet att detaljplanen för kvarteren Fabriken och Förrådet också ska omfatta fastigheterna Förrådet 6 och 19.

Då kan du tycka till

I januari 2020 tar kommunstyrelsen beslut om att utöka detaljplanen. Då får också du som sakägare information om hur du kan tycka till om förslaget. Vi planerar att ställa ut detaljplanen för granskning under kvartal 3, 2020 . Tidsplanen har förskjutits då vi gjort ändringar i detaljplanen efter samrådet samt genomfört fler utredningar.

Vad händer i området?

I kvarteren Fabriken och Förrådet planerar vi för cirka 1 650 bostäder i flerbostadshus samt förskolor, lokaler och olika former av LSS-boende. I området kommer det även att finnas torg och parker.

Vi planerar för en stor utbyggnad i centrala Huddinge och Storängen de närmaste åren. Kvarter som tidigare varit industriområde blir nu attraktiva och hållbara stadskvarter.

I Storängen är snart 700 bostäder i de norra kvarteren byggda. Kvarteren Fabriken och Förrådet, som ligger direkt söder om Sjödalsvägen är nästa etapp.

Mer om vad som händer i kvarteren Fabriken och Förrådet

Mer om utvecklingen av centrala Huddinge

Nyheten har uppdaterats med ett tydliggörande om hur många nya bostäder de två nya fastigheterna kommer att möjliggöra.

Uppdaterad 12 december 2019

Var informationen till din hjälp?