Stor inventering av kommunens skötselobjekt

19-07-03

Nyhet

En större inventering och digitalisering genomförs nu av alla ”gröna” skötselobjekt i kommunen. En kartläggning av parkbänkar, gräsmattor, rabatter och papperskorgar.

En uppdatering och fördjupning av en inventering av alla skötselobjekt gjordes 2017. Nu genomförs den igen, denna gång digitaliseras allt material och läggs in i kommunens gemensamma kartdatabas.

- Att få allt digitalt kommer ge oss en bättre överblick över alla våra skötselobjekt och underlätta vår arbetsplanering. Förhoppningsvis kommer invånarna märka detta framöver genom att vi har bättre koll på vårt skötseluppdrag och därmed kan planera skötseln bättre, säger Karin Hagström, utvecklingsledare.

Konsulter utför kartläggningen

Det är ett digert material som ska digitaliseras därför tar man hjälp av konsulter, experter på GIS, Geografisk information. Till sin hjälp har de studenter från fastighetsförvaltarprogrammet som utför själva kartläggningen. Arbetet genomförs både på kontoret och via fältbesök där man undersöker mer i detalj det som inte kan utläsas från flygfoton, ritningar och annat material. Kommunens personal som jobbar med skötseln av parker och planteringar stöttar också med kunskap.

- Det handlar bland annat om att lägga in alla papperskorgar, rabatter och parkbänkar i vår kartdatabas för att få överblick för att sedan kunna räkna ut den totala ytan för perennplantering eller det totala antalet parkbänkar, berättar Karin Hagström.

Projektet startade i juni och beräknas ta mellan fyra och sex veckor att slutföra.

Uppdaterad 5 juli 2019

Var informationen till din hjälp?