Vi planerar för nya bostäder och förskola i Sjödalen

20-10-28

Nyhet

Den 26 oktober 2020 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för detaljplanen för fastigheterna Asken 1 och 4, Hängbjörken 1–7 samt del av Hörningsnäs 1:1. Fastigheterna ligger vid Centralvägen i kommundelen Sjödalen. Där planerar vi att bygga cirka 260 nya bostäder och en förskola.

Det nya förslaget på detaljplanen erbjuder ett attraktivt boende med närhet till skola, förskola och service. Med nya och trygga gång- och cykelstråk blir vägen till närliggande skolor både säkrare och mer tillgängliga.

Huddinge kommun har en övergripande vision om att bygga fler bostäder i centrala Huddinge. Området är utpekat som ett förtätnings- och utbyggnadsområde.

Vi planerar att projektet går ut på samråd kvartal 1 2021.

Om detaljplanen för Hängbjörken 1–7, med flera.

Uppdaterad 28 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?