Fortsatt renovering av Regulatorsbron

20-01-28

Nyhet

Brons tätskikt ses över och de nya breda trottoarerna öppnas inom kort upp för trafik. Snart finns också nya cykelställ och bänkar på plats. Arbetet beräknas färdigt i april.

Arbetet med att byta tätskikt på Regulatorbron och se över gång- och cykelbanor och belysning pågår sedan våren 2019.  Åtgärderna ska förbättra framkomligheten för både biltrafik och gående. 

Bron är sedan slutet av december helt öppen för biltrafik och bussarna stannar på ordinarie platser. De nya planerade breda trottoarerna är dock inte färdigställda ännu men kommer successivt att öppnas upp för trafik. Snart finns även busskurer, cykelställ, bänkar och soptunnor på plats. Arbetet beräknas pågå till slutet av april.

Uppdaterad 28 januari 2020

Var informationen till din hjälp?