Upptäck Huddinges kulturmiljöer

20-10-29

Nyhet

Bor du i eller nära en kulturmiljö? En kulturmiljö kan vara allt från enskild byggnad, till en del i ett landskap eller en region. Det kan också vara ett ortsnamn eller en sägen som är knuten till en viss plats. I det uppdaterade kulturmiljöprogrammet kan du hitta olika kulturmiljöer i Huddinge.


Radhus med balkonger på Jakobslundsvägen. Bilar parkerade på gatan.
Jakobslunds radhusbebyggelse är ett ovanligt välbevarat område som visar på rekordårens småhusbebyggelse, en produkt av efterkrigstidens stora projekt.

I samhällsplanering behöver man ofta väga olika intressen mot varandra. Därför är det viktigt med kunskap om en plats historia för att kunna ta långsiktiga och hållbara beslut.

– Kulturmiljöer ger oss perspektiv på nutid och framtid. Oavsett om du vill ta reda på om just ditt område är en utpekad kulturmiljö eller veta mer om tidstypiska miljöer, så är kulturmiljöprogrammet en rolig läsning för alla – var du än bor, säger Annika Colbengtson planarkitekt på Huddinge kommun och en av projektmedlemmarna som har arbetat med programmet.

Bo i kulturmiljö en tillgång

De utpekade miljöerna i kulturmiljöprogrammet är indelade efter kommunens geografiska indelning; Nordvästra, Sydvästra, Mellersta och Östra.

Det är inte bara kommunens tjänstemän och politiker som kan använda programmet utan även Huddingeborna, fastighetsägare och exploatörer. Om du som fastighetsägare exempelvis vill söka bygglov kan du själv se om det finns värdefull kulturhistoria att ta hänsyn till. Då kan det behövas ytterligare utredning innan beslut om bygglov eller en detaljplan för ett område kan tas.

– Vissa fastigheter är utpekade kulturmiljöer. Det är bra att veta vad som gäller för sin fastighet. Att bo i en kulturmiljö är en tillgång, både för ägaren och grannarna runt om – det kan höja fastighetsvärdet, säger Roseana de Almeida Nieminen, planarkitekt på Huddinge kommun.

Exteriör på Länna gästgiveri, en gammal gul träbyggnad med grön dörr och gröna fönsterkarmar.
I Länna gästgivargård bedrevs rörelse från 1630-talet till 1902. Det är en av få miljöer som visar gästgiveriets långa tradition kopplat till en äldre landsväg.

Upptäck kulturmiljöer

Även om det uppdaterade kulturmiljöprogrammet inte täcker hela Huddinges historia och bebyggelse så finns det många kulturmiljöer att upptäcka i kommunen. Här har man gjort nedslag i tydliga historiska skeenden och pekat ut särskilt värdefulla kulturmiljöer.

– Kulturmiljöprogrammet får oss att lyfta blicken och se platser i nytt ljus. Om du går in och letar på kartan kan du hitta nya utflyktsmål, säger Roseana de Almeida Nieminen.

Programmet är uppdelat i tre delar. Den första och andra delen av kulturmiljöprogrammet beskriver bland annat lagstiftning, Huddinges kulturmiljöprofil och byggnadskaraktärer. Den andra delen innehåller även allmänna råd om bevarande av ett områdes karaktär och hur olika byggnadskaraktärer tål förändringar. Den tredje beskriver de särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Huddinge kommun.

I Huddinge webbkarta, under kategorin Bygga, bo och miljö, kan du välja Kulturmiljöprogram 2019 och klicka på de olika kulturmiljöerna i kommunen (markerade som blå punkter).
Huddinge webbkarta 

Alla tre delar går att läsa i sin helhet på webbsidan om Huddinge kommuns författningssamling, under fliken program

 

Uppdaterad 29 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?