Markanvisningstävling för bostäder på Hälsovägen i Flemingsberg

20-03-26

Nyhet

Flemingsberg är ett av Sveriges största och viktigaste utvecklingsområden med mycket stark tillväxt och stor potential. Flemingsbergsdalen ska utvecklas till en urban stadsdel och på Hälsovägen ska vi bygga flerbostadshus och radhus. Nu bjuder Huddinge kommun in till en markanvisningstävling som startar den 26 mars 2020.

Karta över Hälsovägen i Flemingsberg där vi planerar att bygga radhus och flerbostadshus.
I område C planerar vi för cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna och i område E planerar vi för cirka 15 radhus.

Hälsovägen ska bli en innehållsrik stadsgata där vi planerar för totalt cirka 800 nya bostäder med två förskolor och lokaler i bottenplan. Utöver detta skapar vi nya gångstråk och torg.

I områdena C och E som ingår i markanvisningstävlingen planerar vi för cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna och cirka 15 radhus.

En markanvisningstävling bestämmer vem som ska bygga

Vem som ska bygga bostäderna bestäms genom en markanvisningstävling där olika byggaktörer har möjlighet att skicka in anbud till kommunen. I anbuden förklarar de bland annat hur de tänkt bygga bostäderna.

Tävlingen består av två steg

Markanvisningstävlingen pågår mellan den 26 mars och 14 augusti 2020 och består av två steg. Första steget är en prekvalificering där tre vinnare går vidare. I andra steget väljs ett slutligt tävlingsförslag ut. Utvärdering i prekvalificeringen sker i början av maj. En slutlig vinnare utses under hösten.

Mer information och inbjudan till tävlingen

Uppdaterad 26 mars 2020

Var informationen till din hjälp?