Nu kan detaljplanearbetet för Vårby udde starta

20-02-11

Nyhet

Den 10 februari godkände kommunfullmäktige planprogrammet för Vårby udde och beslutade om planuppdrag för detaljplanens första etapp.

Visionsbild-bryggan-Vårby-udde-Magnolia-bostad-660px.jpg

Visionsbild. Källa: Magnolia Bostad

I Vårby udde planeras för cirka 2000 bostäder tillsammans med skola, förskolor, vårdboenden, butiker och hotell. Området utvecklas av Magnolia Bostad. Vårby Udde har goda kommunikationer med två tunnelbanestationer och när Spårväg Syd är på plats kommer den att ha en station i närområdet.

Från hälsobrunn till marin stadsdel

Vårby Udde har en spännande historia med Wårby Hälsobrunn som redan på 1700-talet lockade människor från hela Europa. Efter många år med bryggeriverksamhet ska området omvandlas från industriområde till marin stadsdel. 

– Vårby Udde ligger precis vid Mälaren med närhet till såväl naturen som till shopping i Kungens kurva. Det här kommer att bli ett fint bostadsområde och jag är glad över att vi kan tillgängliggöra Mälaren med bland annat en fin strandpromenad och båtklubbens uppskattade verksamhet. Områdets långa historia kommer till uttryck bland att genom att en fin gammal verkstadsbyggnad i tegel, avlång med karaktäristiska avrundade kanter, bevaras, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Tillväxtområde med stor potential

– Vi är mycket glada att kommunen nu beslutat påbörja detaljplanearbetet för Vårby Udde. Området är ett tillväxtområde med stor potential och vi kommer här att skapa en levande stadsdel. Vårt ledmotiv har redan från start varit social hållbarhet eftersom vi vill skapa en trygg och trivsam miljö för invånarna. Vi gör detta bland annat genom att producera en bra mix av bostäder, service och kommersiella lokaler samtidigt som vi tillgängliggör naturområden runt omkring, säger Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad.

Läs mer om Vårby udde.

Läs Magnolia Bostads pressmeddelande. 

Uppdaterad 11 februari 2020

Var informationen till din hjälp?