Parkeringsförbud för tung lastbil nattetid i två villaområden

20-12-11

Nyhet

Den 1 januari 2021 inför kommunen parkeringsförbud för tung lastbil och övriga fordon med totalvikt över 3,5 ton längs gatorna i två villaområden i Fullersta och Glömsta. Förbudet ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Förbudet gäller tung lastbil och övriga fordon med totalvikt över 3,5 ton klockan 22–06 alla dagar från och med den 1 januari 2021.

Förbudet gäller villaområden i Fullersta och Glömsta

Området i Fullersta ringas in av Källbrinksvägen och Vistavägen.

Karta över villaområdet i Fullersta.

Området i Glömsta ringas in av Glömstavägen, Gamla Tullingevägen och Huddingevägen.

Karta över villaområdet i Glömsta.

Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet

Gatorna i de här villaområdena är smala med begränsad sikt. Lastbilar och andra större fordon som regelbundet står parkerade kan skymma sikten och försvåra för andra fordon komma fram. Förbudet ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Dagtid är parkering för lastbilar fortfarande tillåten i samband med angöring och leveranser. Övrig tid uppmanas varje lastbilsägare att hitta lämplig parkering på kvartersmark, exempelvis på den egna fastigheten. Principen för parkering finns i kommunens parkeringsprogram på huddinge.se/parkeringsplan.

Kan förlängas efter 2021

Parkeringsförbudet gäller under hela 2021. Det kommer att utvärderas löpande under året och om det ger goda resultat kan förbudet fortsätta gälla även efter 2021.

 

Uppdaterad 11 december 2020

Var informationen till din hjälp?