Planprogrammet för Flemingsbergsdalen godkänns

20-03-24

Nyhet

Vi planerar att utveckla Flemingsbergsdalen till en stadsdel med tusentals nya arbetsplatser, bostäder, service, handel, kultur, nöjen och studieplatser inom högre utbildning. Den 20 april väntas kommunfullmäktige godkänna planprogrammet för Flemingsbergsdalen.

Den nya stadsdelen ska bli tät och erbjuda urbana kvaliteter i form av närhet, utbud av service, grönska och tydliga stråk och kopplingar. Järnvägen och Huddingevägen ska däckas över för att överbrygga den barriär som i dag delar Flemingsberg.

Inom programområdet planeras för cirka 35 000 arbetsplatser, runt 5 000 bostäder kommersiell service, tre parker, fyra skolor, sju förskolor, evenemangsanläggning, hotell- och kongressanläggning och ett resecentrum.

Planprogrammet för Flemingsbergsdalen visar kommunens ambitioner och är ett underlag för arbetet med kommande detaljplanering.

Ärendet bereds i samhällsbyggnadsutskottet den 24 mars och behandlas i kommunstyrelsen den 1 april. Planprogrammet godkänns i kommunfullmäktige den 20 april.

Läs mer om planprogrammet för Flemingsbergsdalen

Uppdaterad 24 mars 2020

Var informationen till din hjälp?